Šiandien:30 Liepos 2016

Naujienos

Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės darbo kelionė. 2011-06-27

2011 metų birželio 12-17 dienomis Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė buvo išvykusi į  tarptautinį seminarą – kelionę „Vietos veiklos strategijos įgyvendinimo geroji patirtis“ po gerą mūsų ,,Seną Europą“ pagal Lietuvos kaimo plėtros fondo programos 2007 - 2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas" „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ priemonę. Šalčininkų VVG seminaras - kelionė buvo finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.

Seminaro – kelionės tikslai: dalykiniai susitikimai su Austrijos, Italijos vietos veiklos grupių atstovais, kurie vykdo vietos plėtros strategijas, tarptautinių ryšių užmezgimas; susipažinti su Austrijos  ir Italijos vietos veiklos grupių paskirtimi įgyvendinant priemones, susijusias su kaimo atnaujinimu ir plėtra pagal LEADER metodą bei pasigrožėti Austrijos ir Italijos gamtovaizdžiais, susipažinti su daugiaamže  Europos istorija, pasitelkti idėjų ir patirties.

Austrija sutiko mus ne tik gražiais gamtovaizdžiais, bet ir žmonių nuoširdumu. Buvome nustebę Austrijos  vietos veiklos grupės nuveiktais darbais. Jų strategijos tikslas – įtraukti į krašto  plėtrą  kuo daugiau mažojo verslo atstovų. Kiekviena maža iniciatyva įgauna spalvų, kai atskiri šeimininkai kooperuojasi bendram tikslui pasiekti. Pavyzdžiui, netgi vietinės obuolių samanės produktas yra užpatentuotas ir reprezentuoja regioną kitose vietovėse. Tai yra naudinga ne tik atskiriems žmonėms, bet ir visai bendruomenei, regionui.

Dalykiniame susitikime su Italijos Vietos veiklos grupe susipažinome su jų strategijos prioritetais, grupės vietinių projektų administravimo ypatumais. Turėjome progą pasisemti idėjų įgyvendinant projektus, susijusius su turizmo plėtra ir gamtos paveldo (gamtovaizdžio) panaudojimu turizmo, poilsio bei ugdymo organizavimui. Ypač sudomino Italijos VVG projektas ,,Gamtos muziejus“.

Savo ypatingu atspalviu sužibėjo saulės spinduliuose Adriatikos jūra, pilna krabų, medūzų ir šiltu vandeniu džiugino mus 3 dienas.

Neužmirštamos ir ekskursijų valandos. Didingas  Vienos miestas apsvaigino mūsų grupę savo didingumu ir grožiu. Patekęs į Vieną, supranti, kad muzika ir miestas sudaro didingą vienumą- pastatų architektūra atspindi ne vieno amžiaus žmonijos istoriją.

Romantiškai nuteikė mus Verona. Kiekvienas pagalvojo apie meilės grožį ir jėgą. Išties tai meilės ir jaunystės miestas, į kurį kiekvieną dieną atvyksta tūkstančiai įsimylėjusių porų, kad paliktų užrašą prie Julijos balkono ir pasižadėtų amžinai mylėti. Daug svečių sulaukia Verona per operos sezoną.

Venecija – amžinas miestas. Venecijos miestas įkurtas V amžiuje, nuo XIII a. tapo svarbiu jūrų uostu ir iki XV a. turėjo didžiulę įtaką šiaurės Italijoje ir rytinėje Viduržemio jūros pakrantėje, daug kolonijų garsėjo savo pirkliais ir amatais.  Didingas, savavalis, pilnas prabangos, linksmybių ir švenčių miestas.  Vienintelis  miestas pasaulyje, kuris pripažino tik jam būdingą moralę, teisę, gyvenimo būdą. 

Grįždami į Lietuvą, turėjome progą apsilankyti Bratislavoje. Slovakijos sostinė yra Austrijos ir Vengrijos betarpiška kaimynė. Jos Kopčianska gatvė pereina į Pressburgerštrasse gatvę Kitzee kaime, Austrijoje. Įdomu tai, kad iki 1936 metų iš Bratislavos į Vieną galima buvo nuvažiuoti tramvaju. Be to, jos gatvės taip primena mūsų gerą, seną Vilnių.

Tokioje kelionėje pajuntame, kad iš tikrųjų esame didingos Europos dalis.

Teresa Savel


« Atgal

2010 © Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupė
Šalčininkų rajono VVG, 118 kab.
Vilniaus g. 49
LT-17116 Šalčininkai.
Lietuva
Tel./fax: (8-380) 51244
E.paštas: vvg@salcininkai.lt
www.salcininkuvvg.lt
Projektą realizavo:
UAB “Etanetas”

Dizainas
www.rkovzan.roxer.com